۱۳۸۷ خرداد ۷, سه‌شنبه

ببخشای ای روشنای عشق، بر ما ببخشای

درين قحط سالِ دمشقی

اگر حرمتِ عشق را پاس داری

تو را می‌توان خواند عاشق،

وگرنه به هنگام عيش و فراخی

به آواز هر چنگ و چگوری

توان از لب هر مُخَنَّث

رَهِ عاشقی را شنودن سرودی.

کلامی برافروز

از نو، خدا را!

جوانمرد يارا،

جوانمرد يارا!

عنوان و شعر از استاد محمدرضا شفيعی‌‌کدکنی

۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

شیرینی‌ِ یادکرد

الهم ارزقنی حلاوة ذکرک و لقاءک و حضور عندک و نحوها

بارخدايا، شيرينی يادکرد و هم‌نشينی‌‌ات و حضور نزدت را بچشانم.

 

نقل از رساله‌ی لقاءالله حسن‌زاده آملی، با شرح صمدی‌آملی.