۱۳۸۹ خرداد ۲۷, پنجشنبه

تا پیشِ بخت باز رویم تهنیت‌کنان

در پيشِ شاه

عرضِ کدامين جفا کنم

شرحِ نيازمندیِ خود

يا ملالِ تو؟

 

+ سال به سال دريغ‌تر.