۱۳۸۶ آبان ۱۵, سه‌شنبه

وداع

بيش از اين بابا دلم را خون نکن

زاده‌ی ليلا مرا مجنون نکن

گه دلم پيش تو گه پيش او ست، رو

که در يک دل نمی‌گنجد دو دوست

از گنجينةالاسرارِ عمانِ سامانی

سراج، در آلبوم وداع، قسمت‌هايی از اين مثنوی را خوانده. شعرش را که ديدی، موسيقی خوبی هم دارد؛ اما آن‌چه باعث شد پيش‌نهادش کنم، خوانِش سراج بوده. آوايی از ملکوت است نوای سراج در اين‌جا! چه ‌آن‌جا که آواز سر می‌دهد، چه آن‌جا که شعر را می‌خواند و دل‌بری می‌کند. اگر دلش رو داشتی گوش‌اش بده و جامی از شور شيدايی بر خودت ريز.

آلبوم وداع