۱۳۸۶ آبان ۶, یکشنبه

قلم بر آب

شمس و مولانا / استاد محمود فرشچیان چند وقتیِ من رو سخت مشغول خودش کرده. دوست داشتی نگاهی بنداز: