۱۳۸۷ خرداد ۱۸, شنبه

اولین قطره‌ی باران

گل‌ها دستانِ خواهشِ زمين اند؛

ببار!

اگر باران ببارد، تله‌فيلم کانال يک.