۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

معاشرت

يک آدم از يک آدم ديگه چی می‌خواد؟ چون کسی جواب‌شو نمی‌دونه آدم‌ها به معاشرت با هم ادامه می‌دن.

نوای اسرارآميز/ اريک امانوئل اشميت، ترجمه‌ی شهلا حائری، نشر قطره.

غريب‌ِستان است. همه گم‌گشته و دورافتاده و از بد حادثه به پناه آمده. خانه به خانه، دن‌بالِ صاحب‌خبری از شهرِ آشنايی. در آرزویِ مونسی، تسکين‌دهنده‌ی خاطری. جويایِ نشانی از دلْ‌سِتانی. ‌اين‌قدر دانم که چيزی هست و من گم کرده‌ام.