۱۳۸۷ آبان ۱۰, جمعه

شمعِ طرب را

داد از آن‌که بی‌موقع می‌بوسد و آه سزایِ آن‌که به‌موقع نبوسد.