۱۳۸۷ اسفند ۲۹, پنجشنبه

پیچِ پیچِ‌ رغبتش

حلقه بر در می‌زنيم

ما که خود فی‌نفسه

                      هم‌چون حلقه

                                       بر در ايم.

آقا نامجو