۱۳۸۸ فروردین ۱۹, چهارشنبه

دراین قحط‌سال دمشقی …

«… سردسته‏ى اين گروه ابوحلمان دمشقى است كه اصلا از مردم فارس و ايرانى‌نژاد بوده و پی‌روانش را حلمانيه مى‌خوانده‏اند و چون عقيده‏ى خود را در دمشق اظهار كرده است به دمشقى شهرت گرفته است. اين حلمانيان مردمى با ذوق و خوش‌مشرب بوده‏اند و به پی‌روى از پير خود هر جا زيبارويی را مى‏ديده‏اند بى‏روپوش و ملاحظه و به‌آشكار پيش وى به‌خاك مى‏افتاده‏اند و سجده مى‏كرده‏اند …»

شرح مثنوى معنوى، بديع‌الزمان فروزانفر، جلد 1، صفحه‏ى 31.

 

می‌رسد آن شبِ قدری که سجده‌های نگذاشته‌مان را قضا کنيم؟