۱۳۸۸ اردیبهشت ۷, دوشنبه

خاکِ غم در چشم چوپان می‌زدند

که برو

ما از تو خود چوپان‌تر ايم.