۱۳۸۸ فروردین ۲۳, یکشنبه

هِ بده

اگه از من تو بپرسی

رنگ آس‌مون چه رنگ اه؟

من می‌گم

آره خُب

چشات قشنگ اه