۱۳۸۷ شهریور ۱۵, جمعه

نصیحت

تا جوانی دلی‌ بدست آور.