۱۳۸۷ مهر ۶, شنبه

زیرآبی

آب‌زی نيستی که اين‌‌طور پشت سر هم زيرآبی می‌ری. يه‌کم رو باش. نفس بگير.