۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

با عصایت به آن سنگ بزن

وقتی می‌خوان سنگی رو بشکون‌ان چی کار می‌کنن؟ به‌ش ضربه می‌زنن. سنگ ان‌قدر ترک بر می‌داره تا آخرش می‌شکنه و اگر آبی هم در دل‌اش باشه، جاری می‌شه. حالا اگر می‌بینی دل‌ات سنگ شده، بگرد. کسی را پیدا کن که دست‌اش عصایی باشد. ان‌قدر تق تق بزند تا کم کم دل‌ات نرم شود و زلالی آب را ببینی که از چشمه‌ی چشمان‌ات، جاری ست.